Inovacija procesa i organizacije poslovanja u svrhu komercijalizacije inovativne mobilne platforme SOM Sport App

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST 2021.-2026.

OPIS PROJEKTA

Tvrtka fortis labor d.o.o. je u siječnju 2023. započela s provedbom projekta Inovacija procesa i organizacije poslovanja u svrhu komercijalizacije inovativne mobilne platforme SOM Sport App. Projekt je ostvario sufinanciranje putem Poziva na dostavu projektnih prijedlog „Komercijalizacija inovacija“, Referentna oznaka: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Tvrtka je uspješno vlastitim istraživanjem i razvojem razvila inovativni proizvod SOM Sport App, mobilnu platformu za upravljanje poslovanjem sportskih društava i saveza koji je ujedno i mobilna tržnica za povezane proizvode i usluge. Predmetnim projektom ostvarit će se niz inovacija i unapređenja internih procesa i organizacije poslovanja tvrtke, uključujući kroz primjenu inovativnih IKT tehnologija, kojima će se osigurati uspješna komercijalizacija ovog inovativnog proizvoda na globalnim tržištima.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je kreirati uvjete za komercijalizaciju inovativnog proizvoda SOM Sport App – mobilne platforme za upravljanje poslovanjem sportskih društava i saveza koji je ujedno i mobilna tržnica (eng. mobile marketplace) za proizvode sportskih društava koje članovi i navijači mogu kupiti izravno na platformi. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju inovativnosti MSP sektora i jačanju konkurentnosti IT industrije u RH. Uspješnom provedbom projekta bit će postignut glavni rezultat projekta – unaprijeđeni interni procesi i organizacija poslovanja tvrtke za uspješnu komercijalizaciju mobilne platforme SOM Sport App na globalnim tržištima. Projekt će rezultirati rastom broja zaposlenih, prihoda od prodaje te izvoza.

Razdoblje provedbe: 01.01.2023 do 01.01.2025 (24 mjeseca).

Ukupna vrijednost projekta:              334.364,91 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi:             210.449,97 EUR

Ukupna bespovratna sredstva:           107.428,18 EUR

Kontakt: Lorenzo Gašparić (lorenzo.gasparic@fortislabor.hr)