USPJEŠNA PROVEDBA PROJEKTA SOM SPORT

SOM SPORT

SOM

USPJEŠNA PROVEDBA PROJEKTA: SOM SPORT – PRILAGODBA ZAHTJEVIMA TRŽIŠTA I KOMERCIJALIZACIJA INOVATIVNOG PROIZVODA SOM SPORT

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

ZAVRŠETAK PROJEKTA

Zahvaljujući osiguranim bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., tvrtka fortis labor d.o.o. je uspješno dovršila razvoj i komercijalizaciju inovativnog sustava SOM Sport – Prilagodba zahtjevima tržišta i komercijalizacija inovativnog proizvoda SOM Sport nakon 12 mjeseci provedbe projekta i time stvorila preduvjete za održivi rast i razvoj tvrtke.

OPIS PROJEKTA

Tvrtka fortis labor d.o.o. je u listopadu 2019.. započela s provedbom projekta SOM Sport – Prilagodba zahtjevima tržišta i komercijalizacija inovativnog proizvoda SOM Sport. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 11. listopada 2019., Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt je ostvario sufinanciranje putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za “Inovacije novoosnovanih MSP“, Referentna oznaka: KK.03.2.2.04.0222 Kod kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Projekt čini nekoliko elemenata: 1. Prilagodba razvijenog proizvoda zahtjevima tržišta 2. Priprema lansiranja proizvoda 3. Upravljanje projektom 4. Promidžba i vidljivost. Uspješna provedba projekta će omogućiti uspješnu komercijalizaciju inovativnog SOM Sporta sustava za bolje i inovativnije upravljanja financijama i radom sportskih društava .

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je stvaranje preduvjeta za održivi rast i razvoj tvrtke fortis labor d.o.o. dovršetkom razvoja i uspješnom komercijalizacijom inovativnog proizvoda.. Opći cilj projekta je povećanje ulaganja u razvoj i komercijalizaciju proizvoda hrvatskih MSP-ova u IT sektoru na tržištu EU. Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata: R1 Prilagodba zahtjevima tržišta i uspješna komercijalizacija proizvoda R2 Lansiranje proizvoda na tržište R3 Osigurano učinkovito upravljanje projektom Provedba projekta omogućiti će proizvodnju funkcionalnog sustava SOM Sport, povećati će se vidljivost proizvoda i tvrtke raznim marketinškim aktivnostima što će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje i stabilnost poslovanja tvrtke u narednom periodu.

Razdoblje provedbe: 01.10.2019 do 01.10.2020 (12 mjeseci).

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.300.656,42 HRK

Ukupna bespovratna sredstva 1.105.557,95 HRK

Kontakt: Lorenzo Gašparić (lorenzo.gasparic@fortislabor.hr)