SOM

POSLJEDNJA FAZA RAZVOJA I KOMERCIJALNA PRIMJENA SUSTAVA SOM - SUSTAV OBAVJEŠTAVANJA MAILOM

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

OPIS PROJEKTA

Tvrtka fortis labor d.o.o. je u prosincu 2017. započela s provedbom projekta „Dovršetak razvoja i komercijalizacija – POSLJEDNJA FAZA RAZVOJA I KOMERCIJALNA PRIMJENA SUSTAVA SOM - SUSTAV OBAVJEŠTAVANJA MAILOM. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 15. prosinca 2017., a Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt je ostvario sufinanciranje putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za “Inovacije novoosnovanih MSP“, Referentna oznaka: KK.03.2.2.0160 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Projekt čini nekoliko elemenata: 1.Testiranje i optimizacija prototipa 2. Marketinške aktivnosti 3. Promidžba i vidljivost 4. Upravljanje projektom i administracija Uspješna provedba projekta će omogućiti uspješnu komercijalizaciju inovativnog automatiziranog sustava za bolju naplatu potraživanja i zadovoljavanje postojeće potražnje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je stvaranje preduvjeta za održivi rast i razvoj tvrtke fortis labor d.o.o. dovršetkom razvoja i uspješnom komercijalizacijom inovativnog proizvoda.. Opći cilj projekta je povećanje ulaganja u razvoj i komercijalizaciju proizvoda hrvatskih MSP-ova u IT sektoru na tržištu EU. Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata: R1 Testirane i optimizirane performanse i funkcionalnosti MVP-a; prikupljeni podaci i informacije potrebne za daljnju optimizaciju sustava R2 Izrađena osnovna inačica proizvoda s različitim paketima; ostvareni preduvjeti za nastavak proizvodnje R3 Osigurano učinkovito upravljanje projektom Provedba projekta omogućiti će proizvodnju funkcionalnog Sustava za obavještavanje mailom, povećati će se vidljivost proizvoda i tvrtke raznim marketinškim aktivnostima što će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje i stabilnost poslovanja tvrtke u narednom periodu.

Razdoblje provedbe: 15.12.2017. - 15.12.2018. (12 mjeseci).

Ukupna vrijednost projekta: 218.131,42 HRK.

Iznos EU potpore: 196.318,27 HRK

Kontakt: Lorenzo Gašparić (lorenzo.gasparic@fortislabor.hr)

 • SOM

  Sustav obavještavanja mailom

  Tvrtka fortis labor j.d.o.o. započela je krajem 2017. godine s provedbom projekta „POSLJEDNJA FAZA RAZVOJA I KOMERCIJALNA PRIMJENA SUSTAVA SOM - SUSTAV OBAVJEŠTAVANJA MAILOM“ koji predstavlja zaokret u poslovanju tvrtke te stvara preduvjete za njen održiv rast i razvoj. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 • SUSTAV

  Inovacije novoosnovanih SMP

  Sustav Obavještavanja Mailom (SOM) je web aplikacija za automatsko obavještavanje mailom koja se može integrirati na već postojeće računovodstvene programe. Sustav je izrađen kako bi automatski obavještavao mailom tvrtke koje nisu na vrijeme ispunile svoje obveze plaćanja prema klijentu.

 • EU POTPORA

  Trajanje i iznos potpore

  Razdoblje provedbe: 15.11.2017. - 15.12.2018. (12 mjeseci). Ukupna vrijednost projekta: 218.131,42 HRK. Iznos EU potpore: 196.318,27 HRK