Danas predstavljamo slatkog malog drvenog robota koji će naučiti vašeg trogodišnjeg mališana kodiranju.