Find My Phone nije najnovija usluga od Googlea, ali svakako je jedna od korisnijih.