Izum koji će pomoći lakšoj komunikaciji s gluhim ljudima, i tko zna, možda u budućnosti u potpunosti maknuti sve barijere koje su nažalost još uvijek i dalje prisutne u našem društvu.