Prema statističkom portalu statista.com, trenutno za svoje pametne telefone možete skinuti više od 5 milijuna aplikacija. Velik broj njih je zaista koristan i olakšat će vam život, ali i velik broj njih je, jednostavno rečeno, prevara.