Virtualna stvarnost iz dana u dan sve više postaje naša svakodnevica.