Najveća radost fantastike leži u njezinoj sposobnosti da nas „odvede“ izvan našeg svijeta u spektakularne nove realnosti, gdje je sve moguće.