iBand+ Headband je uređaj koji inducira lucidne snove i poboljšava spavanje.