Bilo je samo pitanje vremena kada će WhatsApp i Facebook “oplemeniti svoju suradnju”.